Generelle regler!

Regler du må samtykke med og følge under EsLG’s arrangementer.

Ansvar

EsLG/LANmine’s crewet står ikke ansvarlig for deg som er over 15 år.
Vi tar ikke ansvaret for ditt utstyr under arrangementet.
Inngang foregår på eget ansvar. Du erstatter det du ødelegger, med eller uten vilje, på ditt eller andres utstyr.

Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitte sovearealer.
Det vil bli soverom for de som trenger stillhet rundt seg.

Oppførsel

Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet.
Berusede personer vil bli nektet adgang.
Voldelig oppførsel aksepteres ikke og fører til bortvisning og utestengning.
Røyking må foregå på påvist område.
Vi slår hardt ned på hærverk og tukling med andres utstyr.

Høyttalere

Vi forventer at dere tar hensyn til alle oss andre, og demper volumet hvis noen ber om det. Hvis ikke vil vi nekte bruk av anlegget.
Det er fint om de fleste av dere holder dere til vanlige PC-høyttalere (altså ikke ekstern forsterker, siden vi har begrenset med strøm til hallen).

Utstyr

Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.
Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), og en kontakt i strømnettet vårt.
Hver deltaker får velge en plass, den plassen er et bord som er ferdig oppsatt.

Gjennglemt

Gjennglemt utstyr vil bli oppbevart i 3-4 uker etter LAN slutt. Vi tar for oss retten til å kaste/gi bort ustyr dersom eier ikke tar kontakt innen fristen. Alt av gjennglemt utstyr vil bli tatt bilde av og lagt ut på våre informasjonskanaler etter LAN slutt.

Generelt

Pornografi og andre støtende ting er ikke tillatt å se på eller vise.
Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.
Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.
Ved veldig alvorlige forhold vil vi vurdere politianmeldelse.
Problemer med strøm eller nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten.
Ved våre turneringer er det bare deltakere som har lov til å delta, hvis en med dagspass er med i en lagkonkurranse så risikerer laget å bli diskvalifisert.
Crew har ikke lov til å bli med i turneringer, men for de som ikke har vakt er det lov å være med i konkurranser. På de små LANmine på Floren gjelder ikke dette.
Kommersiell virksomhet, salg o.l. krever tillatelse fra arrangørene.
Disse reglene er gjeldene for EsLG arrangementet, og kan forandres fortløpende.
I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew, admins, hovedansvarlig og brannledere.